- Przedsiębiorstwo Sprzedaży Materiałów Instalacyjnych